Föreningen / Övriga förtroendevalda

Övriga förtroendevalda

Revisorer:
Monica Sjödin
Lena Perlelund
Sundqvist

Revisorssuppleant:
Torgny Karlsson

Valberedning:
Sussie Larsson (sammankallande)
Vakant 
Vakant