Senaste nytt

Välkommen till ISF's hemsida

Syftet med denna hemsida är att Du som besökare ska finna intressant information om rasen Irländsk Röd Setter.

 

Nytt & Uppdaterat

2017-02-22 Födda valpar

 

Arrangera utställning 2017?

Då är det dags att skicka in en ansökan. Sista datum att ansöka är 1 November!

 

Ny Redaktör sökes!

Ny Redaktör sökes!

 

Årsmöte 2017

Irländsk Röd Setterförening kallar samtliga medlemmar till ÅRSMÖTE
lördag den 11:e mars 2017,  Vid Strängnäs Internationella hundutställning (SKK)
Vi startar mötet ca. 30 minuter efter rasbedömningen


Dagordning 
§1 Justering av röstlängd
§2 Val av ordförande för mötet
§3 Val av sekreterare för mötet
§4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
§5 Fråga om godkännande av kallelseförfarandet
§6 Fastställande av dagordning
§7 Föredragning av verksamhetsberättelse för 2016
§8 Föredragning av revisionsberättelse för 2016
§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2016
§10 Val till styrelse
a) Ordförande, mandatperiod två år
b) Tre ledamöter , mandatperiod två år
c) En suppleant, mandatperiod två år
§11 Val av två revisorer, mandatperiod ett år, en suppleant 1 år
§12 Val av valberedning, tre ledamöter, mandatperiod ett år
§13 Omedelbar justering av § 10 – 12
§14 Fastställande av medlemsavgift
§15 Motioner
§16 Presentation och fastställande av budget för 2017
§17 Utdelning av priser till vinnande hundar/ekipage på av föreningen instiftade listor
§18 Fastställande av domare till kommande års Valp-, Junior- och Unghundsdagar
§19 Övriga frågor
§20 Mötets avslutande 
 
* Motion till ISFs årsmöte 2017 

February - 2017
S M T W T F S
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 23 24 25
26 27 28